O TPP

Idea powstania Towarzystwa Przyjaciół Polańczyka zrodziła się końcem 2010 roku. To wspólna inicjatywa miłośników i sympatyków tego niezwykłego miejsca.

Głównym celem Towarzystwa jest dbanie o racjonalny rozwój Polańczyka oraz jego promocję na arenie krajowej i międzynarodowej.

Towarzystwo w swych działaniach będzie nakładać nacisk na promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Bieszczad, budowanie pozytywnego wizerunku Polańczyka na rynku usług turystycznych, ochronę środowiska oraz inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji samorządowej w zakresie realizacji inwestycji sprzyjających rozwojowi turystyki i ochronie przyrody.

Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka zamierza inicjować i realizować wydarzenia kulturalne i sportowe, organizować coroczne imprezy i konkursy oraz propagować i wspierać amatorską twórczość artystyczną.

W obszarze zainteresowań TPP jest również rozwój miejscowych dzieci i młodzieży, realizowany poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych oraz pomoc w rozwoju talentów.